Regulamin

§1

1.Serwis www.extraprodukt.pl daje swoim Użytkownikom możliwość opiniowania produktów, testowania ich oraz polecania innym. Portal umożliwia Użytkownikom wygrywanie cennych nagród, promując kreatywność. Daje wszelkie możliwe narzędzia w celu publikowania treści oraz zdjęć w serwisie, na forum serwisu oraz funpage portalu na facebooku.

2.Portal internetowy prowadzony jest pod aktualnym adresem URL http://www.extraprodukt.pl oraz pod adresami będącymi uzupełnieniem tego URL, a także pod każdym będącym ich kontynuacją.

3.Portal działa zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2

Regulamin określa zasady realizacji przez serwis www.extraprodukt.pl na rzecz Użytkowników portalu usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, usługa ta polega na publikacji i utrzymywaniu na stronach serwisu www.extraprodukt.pl opinii i recenzji produktów oraz ich publicznego udostępniania na stronach serwisu www.extraprodukt.pl

§3

W komentarzach niedopuszczalne są działania sprzeczne z prawem, uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, w tym szczególnie niedopuszczalne jest:

a) umieszczanie przez użytkowników treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety,

b) umieszczanie przez użytkowników materiałów tekstowych i graficznych naruszających prawem dobra chronione osób trzecich.

§4

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach serwisu www.extraprodukt.pl przekazów reklamowych.

§5

Niedopuszczalne jest zamieszczanie na stronach treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich.

§6

Zastrzegamy sobie prawo do blokowania i usuwania treści zamieszczonych przez Użytkowników oraz do blokowania uczestnictwa w serwisie www.extraprodukt.pl w stosunku do osób naruszających zapisy §3, §4 i §5 niniejszego Regulaminu.

§7

1.Użytkownicy rejestrujący się w serwisie www.extraprodukt.pl automatycznie wyrażają zgodę na otrzymywanie przez nas newslettera z informacjami o konkursach, nowościach w serwisie lub nowościach naszych partnerów handlowych.

2.Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać naszych newsletterów powinien wysłać mail z prośbą o wykreślnie jego adresu e-mail z bazy newslettera.

§8

Dołożymy wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu www. extraprodukt.pl oraz udzielimy pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Postaramy się zapewnić bezawaryjność serwerów portalu i ich dostępności przez całą dobę. Nie możemy zagwarantować jednak możliwości połączenia i zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania udostępniania Serwisu www.extraprodukt.pl on-line ze względów technicznych.

§9

1. Zastrzegamy sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu oraz pod warunkiem nie złożenia przez Użytkownika oświadczenia tam wskazanego, wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie serwisu www.extraprodukt.pl

3. W terminie 14 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu - takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika wiążącego serwis www.extraprodukt.pl i Użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usługi wskazanej w §2 niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu serwis www.extraprodukt.pl zakończy świadczenie usługi w stosunku do danego Użytkownika w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przez użytkownika oświadczenia.

5. Oświadczenie, o którym mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu, dla swej skuteczności powinno być złożone pocztą elektroniczną na adres: kontakt@extraprodukt.pl

Niniejszy regulamin obowiązuje od 10 kwietnia 2010 roku.

 


xxx